Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna posiada kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
słońce