Zajęcia dodatkowe

Bogata oferta zajęć dodatkowych zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka, pozwala na odszukanie i rozwijanie wrodzonych talentów.

„Często wielkie talenty pozostają w ukryciu”

                                                                          Plaut

Tęczowe Przedszkole w ramach opłaty czesnego proponuje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych.

Logopediazajęcia indywidualne – czwartki, zajęcia instruktażowe dla rodziców wg. potrzeb i ustalonych terminów

Koncerty edukacyjno muzyczne- 1x w miesiącu wg harmonogramu

Koło gier planszowych – w środy ( projekt kierowany do dzieci 5-6 letnich)

Grupa Pszczółki

Poniedziałek  – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ćwiczenia logopedyczne

Wtorek – j. angielski, ćwiczenia logopedyczne

Środa – kółko taneczne, zabawy z jęz. angielskim

Czwartek – logopedia, rytmika, zabawy z jęz. angielskim

Piątek – ćwiczenia logopedyczne

Grupa Motylki

Poniedziałek  –  gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ćwiczenia logopedyczne

Wtorek – j. angielski, ćwiczenia logopedyczne

Środa – kółko taneczne, zabawy z jęz. angielskim

Czwartek – logopedia, rytmika, zabawy z jęz. angielskim

Piątek – ćwiczenia logopedyczne

Grupa Smerfy

Poniedziałek  –  gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ćwiczenia logopedyczne

Wtorek – j. angielski, ćwiczenia logopedyczne

Środa – kółko taneczne, zabawy z jęz. angielskim

Czwartek – logopedia, rytmika, zabawy z jęz. angielskim

Piątek – zabawy z jęz. angielskim

Grupa Mądre Sówki

Poniedziałek  – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zabawy z jęz. angielskim,

Wtorek – zabawy z jęz. angielskim

Środa –  kółko taneczne, ćwiczenia logopedyczne

Czwartek – logopedia, rytmika, zabawy z jęz. angielskim

Piątek – ćwiczenia logopedyczne, j. angielski 

Grupa Biedronki

Poniedziałek  – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zabawy z jęz. angielskim, religia

Wtorek – zabawy z jęz. angielskim, zajęcia sportowe-Judo z elementami akrobatyki-hala MOSiR 

Środa –  kółko taneczne, ćwiczenia logopedyczne

Czwartek – logopedia, rytmika, zabawy z jęz. angielskim

Piątek – ćwiczenia logopedyczne, j. angielski

ATRAKCYJNE POPOŁUDNIA Z TĘCZOWYM PRZEDSZKOLEM

Poniedziałek

Spotkanie z legendą – poznanie polskich legend, ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi poprzez koncentracje w trakcie słuchania czytanej legendy.

Wtorek

Zabawy z jęz. angielskim –  czytanie książeczek, taniec, zabawy itp.  mające na celu osłuchiwanie się z językiem i oswajanie z jego brzmieniem.

Środa

Dziecięca matematyka – kształtowanie zdolność wnioskowania, logicznego myślenia, analizowania rzeczywistości, porządkowania zjawisk.

Czwartek

Zajęcia gimnastyczno-taneczne – przeżywanie i przekazywanie emocji, rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, twórczej postawy, poznanie tańców regionalnych, narodowych i współczesnych.

Piątek

Bajkoterapia/eksperymenty– kształtowanie osobowości dzieci i pobudzanie ich wyobraźni poprzez popołudniowe czytanie bajek / wprowadzanie dzieci w świat nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

słońce