Plan Dnia

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny

oraz optymalny przebieg wychowania i kształcenia dzieci w naszym przedszkolu gwarantujemy przejrzysty i stały rozkład dnia z, uwzględnieniem wieku dzieci*

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, realizowanie własnych pomysłów, indywidualne rozmowy z dziećmi

8.00 – 8.30 zabawy integrujące grupę – powitanie w kręgu, zabawy rozwijające percepcje

wzrokową i słuchową, grafomotorykę, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dzieci

8.30 – 8.45 poranna gimnastyka

8.45 – 9.00 przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe

9.00 – 9.30 śniadanie

9.30 – 10.00 I zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych z poszczególnych obszarów edukacji (wszystkie dzieci)

10.00 – 11.45 zabawy dowolne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia dodatkowe, II zajęcia dydaktyczne dla dzieci 5-6 letnich*

11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.45 relaksacja, słuchanie bajek i muzyki, praca indywidualna, gry i zabawy językowe, zabawy terenowe, konstrukcyjne, twórcze, swobodne zabawy w sali i na powietrzu

14.45 – 15.00 przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 16.00 ćwiczenia indywidualne z dziećmi, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci, praca wyrównawcza, indywidualna, spontaniczna aktywność dzieci, zabawy dowolne dzieci

16.00 – 16.30 realizacja projektu atrakcyjne popołudnia wg harmonogramu

16.30 – 17.00 prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

* dotyczy dzieci w wieku 5-6 lat

słońce